بایگانی برچسب: The world’s most long fish + photos

دراز ترین ماهی دنیا +تصاویر

یکی از کسانی که آن را به ساحل آورده، می گوید: این بزرگترین ماهی است که در تمام عمرم دیده ام: ۵ متر و ۵۰ سانتیمتر!…نام علمی این گونه oarfish بوده و در آبهای گرمسیری و معتدل و آن هم به ندرت دیده می شود یکی از کسانی که آن …

ادامه نوشته »