بایگانی برچسب: They will not run for president

این افراد برای ریاست جمهوری کاندید نخواهند شد

این افراد برای ریاست جمهوری کاندید نخواهند شد, انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری پیش افتاده، سنت خردادی،‌ به اردیبهشت رسیده،‌ انگار همین هم باعث شده رقابت‌های انتخاباتی جلو بیفتد. از بهار امسال،‌ اظهار ...

ادامه نوشته »