بایگانی برچسب: Time magazine reported in a mental hospital in TehranTime magazine reported in a mental hospital in Tehran

گزارش مجله تایم از بیمارستان روانی در تهران

مجله تایم در شماره جدید خود تصاویری از یکی از بیمارستان های روانی در تهران را به چاپ رسانده و تیتر «اذهان شکننده؛ یک بیمارستان روانی در ایران» را برای آن برگزیده است.  تصاویر “عباس حاجی محمدی ثانی آبادی” در دیدار از یکی بیمارستان های روانی تهران، زندگی بیمارانی با …

ادامه نوشته »