بایگانی برچسب: Very beautiful pictures with colored glass eaten! (Pictures)

تصاویر خیلی قشنگ با نور شیشه خورده های رنگی! (تصاویر)

مجله مراحم: کریس وود مجسمه های مسحور کننده زیبایی از شیشه های رنگی می سازد. او با قرار دادن قطعات شیشه بادقت و درجای مناسب، مجسمه های شیشه ای خلق می کند که به شکل فوق العاده ای  نورهای رنگی ایجاد می کنند. زاویه مجسمه ها در ترکیب با مقدار …

ادامه نوشته »