بایگانی برچسب: When Britain and the USSR invaded Iran (photos)

وقتی که انگلیس و روسیه ، قزوین را اشغال کردند (تصاویر)

با وجودی که از نخستین سال های اختراع دوربین عکاسی در اواخر قاجار در ایران هم عکاسان بسیاری پرورش یافته و به اینکار اشتغال داشتند و حتی در طول چند دهه بسیاری از عکاسان و گردشگران خارجی از ایران عکاسی کردند اما از یکی از سرنوشت سازترین لحظات تاریخ معاصر …

ادامه نوشته »