بایگانی برچسب: When the one you love …

وقتی یکی را دوست دارید…

♦♦♦♦♦  وقتی یکی را دوست دارید، آرزوهایتان آرزوهای اوست  ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی هم عشق می ورزید  ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنهایی برایتان بی معناست  ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ وقتی یکی را دوست دارید، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید  ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ …

ادامه نوشته »