بایگانی برچسب: Wise and beautiful words “Barbara De Angelis”

سخنان حکیمانه و زیبا از “باربارا دی انجلیس”

در آغاز تنها عشق بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر  روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق  بوده است  که در یک لحظه  مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آن …

ادامه نوشته »