نقاشی های سه بعدی کف دست (تصاویر)

مجله مراحم: Iantha Naicker  هرروز ۳ تا ۴ ساعت از زمانش را صرف نقاشی کف دستش می کند. او عاشق تصویرسازی سه بعدی از هرچیزیست که تصور کنید. او برای این کار از رنگ اکریلیلک و خودکار ژلی سفید استفاده می کند که پس از عکاسی به راحتی شسته شود. تعدادی از آثار این هنرمند را مشاهده کنید.

لوکا لوک هنرمند تاتوئیست، آرایشگر هنرمندان و نخستین نقاش حرفه ای تصاویر سه بعدی روی دست در جهان است. او به دلیل تصاویر شگفت انگیزی که روی کف دست طراحی می کند شهرت جهانی پیدا کرده است و رسانه های کل دنیا درباره او و هنرش می گویند. تصاویری که آمده است نمونه هایی از جدیدترین آثار سه بعدی او روی کف دست است.
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست 

 
 
خطاهای دید سه بعدی شگفت انگیز روی کف دست
نقاشی های سه بعدی کف دست

نقاشی های سه بعدی کف دست

695589_778

نقاشی های سه بعدی کف دست

نقاشی های سه بعدی کف دست

نقاشی های سه بعدی کف دست

نقاشی های سه بعدی کف دست

نقاشی های سه بعدی کف دست
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)