آموزش پرتاب نارنجک به زنان ایرانی در دفاع مقدس +عکس

آموزش پرتاب نارنجک به زنان در جنگ,آموزش پرتاب نارنجک به دختران در جبهه,پرتاب نارنجک توسط دختران ایرانی
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)