تصاویر: ترامپ و هوادارانش

 ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی

 
 
http://mediad.publicbroadcasting.net/p/kwmu/files/styles/x_large/public/201603/protestor__1_of_1_-14.jpg
http://static6.businessinsider.com/image/569e0030c08a80880e8ba4bc-1333-1000/donald%20trump%20fans%20liberty%20university%20students.jpg
http://washingtonroulette.com/wp-content/uploads/2016/04/Crazy-Trump-Voters.jpg
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
(تصاویر) ترامپ در آستانه معرفی به عنوان نامزد نهایی
 
 ✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

یک دیدگاه

  1. یاد مسابقات کشتی کج افتادم که توی آمریکا در چنین سالن هایی با چنین جمعیت هایی برگزار میشه (پز)

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)