گرما و خشکسالی بی سابقه در هندوستان!

این خشکسالی بی‌سابقه، بدترین خشکسالی چهار دهه اخیر هندوستان است که گریبان حدود ۳۳۰ میلیون نفر یعنی یک چهارم از جمعیت فعلی هندوستان را گرفته است.

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!

بدترین خشکسالی هندوستان!
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۲ دیدگاه

  1. حسن-تربت حیدریه

    سد سلما

  2. جنگ آب که شروع بشه،مردم میزنن سرو کله هم.بعدشم از تشنگی و گرسنگی میمیرن (غمگین)

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)