زولبیا و بامیه به این شکل ساخته میشود (تصاویر)

صبر کنید بارگذاری شوند

.

.

.

.تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 • تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

تهیه و طبخ زولبیا و بامیه

 

 

تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه
تهیه و طبخ زولبیا و بامیه✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۸ دیدگاه

 1. دهنم آب افتاد (ضایع شدن)

 2. مراحم جان دهن روزه آدمو به هوس ننداز (قهر) (قهر)

 3. نمکی آدرس بده برات پست کنم افطاری بخور

 4. (شادی) زولبیا درست کردن اسونه میتونین خودتون درست کنین (پز)

 5. یاسین از اصفهان

  ماه رمضون و زولبیا بامیه
  وااااااااای حرف نداره

 6. با این همه خوشمزگیش ترجیح می دم اصل نخورم

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)