ساخت کتابی به شکل کندویِ زنبور عسل! +تصاویر

مجله مراحم: هنرمند خلاق و مجسمه ساز کانادایی Kristiina Lahde کتاب کندو شکلی از کتاب های تلفن بازیافتی طراحی و د رمعرض دید عموم قرار داده است.

 

کتاب کندو شکل

کتاب کندو شکل

کتاب کندو شکل

کتاب کندو شکل

کتاب کندو شکل

کتاب کندو شکل

کتاب کندو شکل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: