مسابقه دو بین انسان با یوزپلنگ +‌ تصاویر

مسابقه دو بین انسان با یوزپلنگ و رقابت ورزشکاران با یوزپلنگ را در ادامه بخوانید.

مسابقه دو بین انسان با یوزپلنگ

به نظر شما در رقابت یک ورزشکار حرفه ای با یک یوزپلنگ کدامیک برنده خواهند بود ؟!

در مسابقه ای که مستندسازان بین یوزپلنگ سریع ترین
پستاندار ر کره زمین با یک دونده حرفه ای ترتیب دادند اتفاق جالبی رخ داد.

همچنین ببینید: کندن پوست یوزپلنگ برای استفاده های تزئینی

در این مسابقه یک یوزپلنگ را در آن سوی دیوار و یک
دونده حرفه ای را در طرف دیگر دیوار قرار دادند و آنها با هم مسابقه دادند.

در این مسابقه دوی سرعت ورزشکار حرفه ای توانست زودتر از یوزپلنگ به خط پابان برسد.

مسابقه دو بین انسان با یوزپلنگ

اما این مورد برای زمانی بود که یوزپلنگ برای تفریح میدوید و گرسنه نبود.

در مسابقه دیگر بین انها برگزار شد یوزپلینگ اینبار گرسنه
و بود و یک الاغ را روی خط پایان قرار داده بودند و سپس
با ورزشکار شروع به حرکت کردند اینبار در کمال ناباوری
یوزپلنگ در ۵ ثانیه به خط پایان رسید و ورزشکار حرفه ای در ۱۵ ثانیه به خط پایان رسید.

رقابت ورزشکاران با یوزپلنگ

مسابقه دو بین انسان با یوزپلنگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: