تجزیه شدن جسد یک مرد در خانه در شهر دزفول (۱۸+)

تصاویر کشف جسد تجزیه شده و تجزیه شدن جسد
یک مرد در خانه بعد از یک سال در
دزفول را در این بخش حوادث مجله مراحم ببینید.

تصاویر کشف جسد تجزیه شده

یک مرد ۵۴ ساله که در شهرستان دزفول استان خوزستان
تنها زندگی میکرده به دلیل مشکلات قلبی در خواب فوت
میکند و به دلیل اینکه هیچ فامیل و خانواده ای نداشته و
تنها زندگی میکرده کسی از مرگش خبردار نشده است!
و به دلیل بسته بودن درب و پنجره های خانه نیز بوی جسد
او به بیرون درز نکرده است که همسایه ها با خبر شوند.

تجزیه شدن جسد یک مرد در خانه

تجزیه شدن جسد یک مرد در خانه,کشف جسد تجزیه شده

با گذشت یک سال روز گذشته بچه های خردسالی
که در کوچه در حال بازی بوده اند توپ شان به حیاط
خانه این مرد می افتد و برای آوردن توپ وارد خانه
میشوند و حس کنجکاوی کودکانه یک از این بچه ها
را به داخل منزل مشکاند که با صحنه بسیار وحشتناکی رو به رو میشود.

همچنین ببینید: تصاویر تجزیه جسد انسان بعد از مرگ (۱۸+)

این بچه ها والدین خود را در جریان این خبر قرار
میدهند و با پلیس و ماموران آتش نشانی تماس میگیرند.

تصاویر کشف جسد تجزیه شده

تجزیه شدن جسد یک مرد در خانه و تصاویر کشف جسد تجزیه شده

پیدا شدن جسد یک مرد در دزفول بعد از یکسال معمای پیچیده ای را رقم زده است.

این جسد متعلق به مرد میانسال ۵۴ است
که بعد از گذشت یک سال متوجه فوت وی
شده و جنازه اش را کشف کردند.

این مرد میان سال دزفولی در حالی توسط
ماموران آتش نشانی پیدا شد که یک سال از فوتش می گذرد.

تصاویر کشف جسد تجزیه شده

تجزیه شدن جسد یک مرد در خانه و تصاویر کشف جسد تجزیه شده

هنگامی که ماموران آتش نشانی وارد خانه می شوند
با جنازه ای روبرو می شوند که نامش حبیب اله بود
و بر اثر ماندگاری جسد تجزیه شده بود.
پزشکی قانونی اعلام کرده بود که یکسال از مرگ وی می گذرد
طبق گفته های همسایه ها این مرد تنها زندگی میکرده
و با هیچ کس مراوده نداشته است.
با تحقیقات پلیس خانواده وی پیدا شده و برادرش گفته
است که حبیب اله چند سالی میشد که تنها زندگی میکرد
و با همه اعضای خانواده قطع رابطه کرده بود.
پزشکی قانونی فوت وی را مرگ طبیعی اعلام کرد.

تصاویر کشف جسد تجزیه شده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: