کاخی که برای امام خمینی ساخته شد (تصاویر)

اگر امام بود کسی جرأت ساخت چنین برج و بارویی نداشت

 

مجله مراحم: جمعی از مدیران رسانه‌ها با حضور در حرم امام خمینی از پروژه ساخت و ساز حرم بازدید کردند و برای اولین بار عکس‌هایی از صحن‌های جدید حرم در فضای مجازی منتشر شد، تصاویری که گویای فاصله میان آرمان‌های امام خمینی و سازه‌های عظیمی و زیبایی است به اسم او ساخته شده است.

مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به اشرافیت حاکم بر بارگاه امام خمینی اعتراض کرد و نوشت:

فقط کسانی که امام خمینی را از نزدیک دیده‌اند و با زندگی واقعی ایشان آشنائی دارند می‌توانند با مشاهده این همه تشریفات و زرق و برق ظاهری مربوط به حرم، به این نتیجه برسند که آنچه به بهانه تکریم امام در مجموعه حرم ساخته شده، با فرهنگ مورد نظر خود ایشان منطبق نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: