جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا +تصاویر

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا جشنواره خطرناکی که توسط ایتالیایی های برگزار میشود.

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

جشنواره عجیبی در ایتالیا برگزار میشود که با مار سر و کار دارد. این مراسم همه ساله در این کشور برگزار میشود.

شرکت کنندگان در این رماسم مارها را روی سر خود میگذارند و آنها را میگردانند.

جشن مارها در ایتالیا هر سال در ماه می در شهر کوچک « کوکولو» در مرکز این کشور با حضور هزاران نفر از اهالی این شهر و گردشگران ایتالیایی و خارجی برگزار می‌شود.

در این جشن ده‌ها مار زنده را بر روی سر مجسمه «سان دومنیکو» یکی از قدیسان مسیحی که به دور کردن مارهای سمی از شهر کوکولو شهرت داشت می‌گذارند و در نقاط مختلف این شهر می‌گردانند.

جشن مارها در ایتالیا

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

جشنواره انداختم مار سمی به دور گردن در ایتالیا

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

جشنواره انداختم مار سمی به دور گردن در ایتالیا

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

جشنواره انداختم مار سمی به دور گردن در ایتالیا

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

جشنواره انداختم مار سمی به دور گردن در ایتالیا

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

جشنواره انداختم مار سمی به دور گردن در ایتالیا

جشنواره گرداندن مار سمی در ایتالیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: