ساحل مخفی شگفت انگیز ماریتا در مکزیک (تصاویر)

ساحل مخفی در جزیره ماریتا

مجله مراحم؛ یکی از جاذبه های عجیب و جالب طبیعی در جزیره ماریتا در مکزیک یک ساحل مخفی است که کمتر کسی از آن با اطلاع است. این ساحل که تقریبا ده ها متر دور تر از ساحل اصلی قرار گرفته یک مکان جالب و دنج برای تفریح به شمار می اید.

ارتباط این ساحل با خود دریا از طریق تونلی در زیر زمین است که باعث میشود این ساحل همانند یک ساحل واقعی به نظر آید.ضمن اینکه دیواره های تونل مانند موج شکن عمل میکنند و در زمان های طوفانی میتوان با خیال آسوده در آبهای این ساحل کم نظیر به شنا پرداخت.

تصاویر ساحل مخفی در جزیره ماریتا

ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک
ساحل مخفی در جزیره ماریتا, جزیره ماریتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفی در مکزیک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: