ساحل مخفی شگفت انگیز ماریتا در مکزیک (تصاویر)

ساحل مخفي در جزيره ماريتا

مجله مراحم؛ يكي از جاذبه هاي عجيب و جالب طبيعي در جزيره ماريتا در مكزيك يك ساحل مخفي است كه كمتر كسي از آن با اطلاع است. اين ساحل كه تقريبا ده ها متر دور تر از ساحل اصلي قرار گرفته يك مكان جالب و دنج براي تفريح به شمار مي ايد.

ارتباط اين ساحل با خود دريا از طريق تونلي در زير زمين است كه باعث ميشود اين ساحل همانند يك ساحل واقعي به نظر آيد.ضمن اينكه ديواره هاي تونل مانند موج شكن عمل ميكنند و در زمان هاي طوفاني ميتوان با خيال آسوده در آبهاي اين ساحل كم نظير به شنا پرداخت.

تصاویر ساحل مخفي در جزيره ماريتا

ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک
ساحل مخفي در جزيره ماريتا, جزيره ماريتا, مکانهای دیدنی مکزیک, عکس های ساحل مخفي در مکزیک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: