آموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر)

مجله مراحم: یگان رزمی «دختران خورشید» متشکل از دختران و زنان ۱۸ تا ۳۰ ایزدی با هدف نبرد با گروه تروریستی داعش و گرفتن انتقام خواهرانشان که توسط این گروه جنایتکار به بردگی گرفته شد‌ه‌اند تشکیل شده این روزها در یک اردوگاه نظامی در دهوک عراق زیر نظر نیروهای نظامی آموزش‌های لازم را می‌گذرانند.

 

http://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/343a1709ff3888ed9eebd48865d15544.jpgمجله مراحمhttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/181432a36cbe9413f542a80798178a4a.jpgآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمhttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/fbeec10f18d41b95e08a7d2f19d684e4.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/f8c6ab23b2d7fe8f63520753443524ac.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/f699ae3968a37e36aa02699376507c78.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/66ca5948ddbde965dc1ce1fd2f0aacc5.jpgآموزش رزمی به دختران ایزدی برای مبارزه با داعش (تصاویر) , مجله مراحمhttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/cb055a175314371d4ff642fec8763457.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/eadb1253df462e403849859e43d205da.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/7870324ef3f84d86c889873af777f054.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/d17ad57dec29e24a326a71673bcfed0b.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/859a94a4e8977e296c86d4f1802ca269.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/e9bd2889ad057cb35903f0a301ef041f.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/7358b9eeb2005062efc636d1945f98d0.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/b3c0e90058a65458d39d9a106515ebb7.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/11/10a8ed94178803dfdf423c0f710d257c.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: