گورهای دسته جمعی! +تصاویر

مجله مراحم: گروه های داوطلب از باستان شناسان، انسان شناسان و متخصصان حقوقی هر سال در سراسر اسپانیا اقدام به جستجو برای یافتن گورهای دسته جمعی قربانیان دوره حکومت فاشیسم در این کشور می کنند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: