حال گیری از حمید معصومی نژاد در میلان

حمید معصومی نژاد گزارشگر اعزامی صدا و سیما در ایتالیا در حال تهیه گزارش در شهر میلان بود که با اتفاقات جالبی رو به رو شد و عابران رهگذر میلان اجازه تهیه گزارش را به وی نمیدادند و مدام جلوی دوربین او می امدند که باعث قطع گزارش او میشد.

حمید معصومینژاد خبرنگار اعزامی صدا و سیما در ایتالیا به تنهایی گزارش تهیه میکند و حتی فیلمبردار هم ندارد و دوربین را روی سه پایه قرار میدهد و گزارش تهیه میکند.

در اخرین گزارش حمید معصومی‌نژاد که در شهر میلان ایتالیا بود اتفاقات جالبی برای او به وجود آمد و مردم رهگذر دقیقاً از مقابل دوربین او عبور میکردند که این خبرنگار مجبور میشد گزارش را قطع کرده و مجدداً از ابتدا گزارش تهیه کند.

حال گیری از حمید معصومی نژاد

دانلود این ویدئو

ایجاد مزاحمت برای حمید معصومی نژاد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: