شاهکار یعنی این +تصاویر

مت آلبانس صحنه ها و مناظر بسیار طبیعی را در مقیاس های مینیاتوری بازسازی میکند. مناظر او به قدری طبیعی است که چنانچه عکس های آ« ها را ببینید باورش برایتان سخت خواهد بود.

او برای خلق این آثار از لوازم های موجود در منزلش مانند نخ ، کاغذ های رنگی ، جوهر ، پشم و شیشه استفاده میکند. تعدادیاز آثار بسیار جالب وی را در این آلبوم مشاهده میکنید.

دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)دنیای مینیاتوری مت آلبانس (15 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: