دیالوگ معنادار در برنامه کلاه قرمزی!

دیالوگ معنادار در مجموعه کلاه قرمزی!

مجري: چي!؟ اين که بچه س…

فاميل: من نصف اين بودم زن گرفتم! اين که ديگه لندهوري شده واس خودش!!

مجري: آخه اين نه درس خونده، نه کار داره…

بچه: نه کف کرده!

فاميل: شما مگه تلوزيون نميبيني؟ همش ميگن مهم تفاهمه

مجري: آخه اين بچه اصلاً ميفهمه تفاهم يني چي؟

فاميل: بله که ميفهمه خودم بهش ياد دادم،تازه خيلي چيزاي ديگه هم بلده،بابايي اونايي که ديروز بهت ياد دادمو بگو به آقاي مجري…

بچه: نهادينه سازي صرفه جويي در مصرف آب، مبارزه با ترويج فرهنگ غربي، مذاکرات پنج بعلاوه يک

مجري: يني چون چارتا کلمه قلمبه سلمبه ياد گرفته ديگه وقت زن گرفتنشه؟

فاميل: آقاي مجري زن گرفتن که چيزي نيس، مردم با همين چارتا کلمه وزير ميشن!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: