ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی +تصاویر

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی که در مراکز تجاری مشغول به کار بودند دیدن کرد.

ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهوری آمریکا در سفر به عربستان از مرکز کسب و کار زنان و یکی از مدارس ریاض دیدن کرد.

ملانیا در جمع دختران عربستانی گفت: عربستان کشور بسیار زیبا و آزادی است و باید به این دولت مردان حاکم در این کشور افتخار کرد (!!!)

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

تصاویر دختران عربستانی 

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

بازدید ملانیا ترامپ از دختران عربستانی

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

ملاقات ملانیا با زنان عربستانی

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

دیدار ملانیا با کودکان عربستانی

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

عکس های ملانیا در عربستان

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

ملانیان در شهر ریاض

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

 دختران عربستانی

ملانیا ترامپ در میان دختران عربستانی

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: