عکس بسیار تاسف بار از کودک معلول ذهنی

خانواده این کودک ۱۱ ساله معلول ذهنی در چین می گویند چاره ای ندارند جز اینکه او را با زنجیر ببندند تا به همسایگان حمله نکند.

بنا به گفته خانواده این کودک معلول ذهنی در شهر “ژجیانگ”، او بسیار پرخاشگر است و به عابران حمله می کند و تنها راهی که برای کنترل او برای آنها مانده،  بستن با زنجیر است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: