اینجا دفتر مرکزی مایکروسافت است (تصاویر)

مجله مراحم: از این به بعد هر از چند مدتی ما با شما قرار ملاقاتی در دفاتر مرکزی بزرگ ترین شرکت های تکنولوژی خواهیم داشت و به تماشای شاهکارها و خلاقیت های این شرکت ها خواهیم نشست. در آغاز نگاهی به خانه تقریبا ساده غول بزرگ تکنولوژی یعنی مایکروسافت در سانفرانسیسکو خواهیم انداخت. برای ملاقاتی کوچک با دوست عزیزمان مایکروسافت در ادامه با ترنجی همراه باشید…

می‌خواهیم به شما مکانی را نشان دهیم که در آن چهل و سه هزار و پانصد نفر مشغول به کار هستند؛ مکانی که در آن کارمندان با یکدیگر در ارتباط هستند تا فضایی از زندگی واقعی را برای خود به وجود بیاورند. اینجا جایی است که محصولات غول بزرگ تکنولوژی، مایکروسافت طراحی و ساخته می‌شوند. این دفتر در خیابان شماره ۵۵۵ ایالت کالیفرنیا قرار گرفته است و در نزدیکی ساختمان یکی از بانک های تاریخی آمریکا قرار دارد. منظره‌ این دفتر بسیار خوب و مناسب است و حس خوبی را به کارمندان منتقل می‌کند.

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

وقت ملاقات : نگاهی بر دفتر مرکزی مایکروسافت در سانفرانسیسکو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: