احمد اسدی رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد را شکست +تصاویر

رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد توسط احمد اسدی شکسته شد مجله مراحم:ز، دونده ماراتن سه شنبه ۱۶۹۳ پله برج میلاد را در ۱۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه طی نمود و رکورد خود را هشت ثانیه کاهش داد.

اسدی که ۵ اسفندماه سال ۹۱ در مسابقات کشوری رکورد سرعت بالا رفتن از پله های برج میلاد تهران را با زمان ۱۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه طی کرده بود روز گذشته با حمایت شرکت مارال چرم زمان رکورد خود را کاهش داد.
از سه سال گذشته تا کنون به رغم تلاش های بسیاری از ورزشکاران برای شکستن رکورد پله نوردی برج میلاد، کسی موفق نشد تا رکورد قبلی اسدی را بشکند.

رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

 

رکوردزنی احمد اسدی در بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

رکوردزنی احمد اسدی در بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

 

رکوردزنی احمد اسدی در بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

 

 

 احمد اسدی,دونده ماراتن,رکورد بالا رفتن از پله‌های برج میلاد

 

 احمد اسدی,دونده ماراتن و رکوردزنی احمد اسدی در بالا رفتن از پله‌های برج میلاد و عک های پله نوردی در برج میلاد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: