دختر شايسته ۲۰۱۴ امريکا انتخاب شد + تصاویر

خانم سانچز ۲۴ ساله از ايالت نوادا بعنوان دختر شايسته ی امريکا سال ۲۰۱۴ برگزيده شد.در اين مراسم ۵۰ دختر ديگر نامزد شده بودند.

دختر شايسته ۲۰۱۴ امريکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شايسته ۲۰۱۴ امريکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شايسته ۲۰۱۴ امريکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شايسته ۲۰۱۴ امريکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شايسته ۲۰۱۴ امريکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شايسته ۲۰۱۴ امريکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: