دختر شایسته ۲۰۱۴ امریکا انتخاب شد + تصاویر

خانم سانچز ۲۴ ساله از ایالت نوادا بعنوان دختر شایسته ی امریکا سال ۲۰۱۴ برگزیده شد.در این مراسم ۵۰ دختر دیگر نامزد شده بودند.

دختر شایسته ۲۰۱۴ امریکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شایسته ۲۰۱۴ امریکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شایسته ۲۰۱۴ امریکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شایسته ۲۰۱۴ امریکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شایسته ۲۰۱۴ امریکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne دختر شایسته ۲۰۱۴ امریکا انتخاب شد + تصاویر , Miss-USA-2014-Pageant-Winne

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: