قلیان سرای سیار در زمان قاجار +عکس

سقایی و پنبه زنی و چاقو تیزکنی و پارویی سیار دیده و شنیده بودیم. ظاهرا قلیانی سیار هم در دوره قاجار موجود بوده. به شهادت این عکس:
 
 
قلیان سرای زمان قاجار, قلیانی زمان قاجار,قلیان فروشی زمان قاجار,قلیار سیار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: