مدل از بین بردن کالاهای تقلبی در سوئیس! +تصاویر

مجله مراحم: گمرک سوئیس در شهر ژنو حدود یک تن ظروف آشپزخانه تقلبی را معدوم کرد.

 

مجله مراحم

  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس

 

  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس

 

  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس

 

  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس
  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس

کالاهای تقلبی

  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس

 

  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس

کالاهای تقلبی

  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس

کالاهای تقلبی

  • انهدام کالاهای تقلبی در سوئیس

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: