درب های مدرن چه شکلی اند؟

مجله مراحم: زمانی همه چیز ساده بود. یک چهار دیواری خشتی، سنگی یا آجری که به واسطه‌ی در و پنجره با محیط پیرامونش در ارتباط بود. اما دنیای معماری نیز همچون دیگر عرصه‌ها، در طول قرون متمادی تغییر و تحولات بسیاری را به چشم دیده است. امروزه سازه‌ها چه از لحاظ نما و چه از نظر طراحی داخلی، جلوه‌ای متفاوت به خود گرفته‌اند.

معماری مدرن امروزی

هر روز طراحان و معماران خلاق و خوش‌ذوق با ایده‌های جدیدی به میدان آمده و پیاپی تصویر ذهنی ما را دگرگون می‌کنند. پیش‌تر نگاهی به شماری از این طرح‌های مبتکرانه داشته‌ایم. این بار به سراغ درب‌های ورودی آمده و می‌خواهیم ببینیم که این روزها درهای مدرن و امروزی در چه قالب و شکل و شمایلی ارائه می‌شوند.

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

طراحی درب‌های مدرن

و شاید گاهی اندکی همراهی با حال و هوای محیط پیرامون، بیش‌ترین تأثیر را در جلب نگاه و توجه رهگذران داشته باشد.

طراحی درب‌های مدرن

شما تا چه حد از طراحی داخلی و خارجی منزل یا محیط کار خود رضایت دارید؟ به نظر شما تغییر طراحی در و پنجره تا چه حد بر نمای خارجی یا داخلی منزل تأثیر گذار است؟ خوشحال خواهیم شد شنونده‌ی نظرات شما عزیزان باشیم.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: