مامان هایی که در خانه رستوران هم دارند (تصاویر)

مجله مراحم: برخی از مامانهایی که در شهر ما زندگی می کنند، به خاطر علاقه یا کسب درآمد، علاوه بر پختن غذا برای فرزندانشان، سفارش پخت غذا میگیرند. این غذاهای خانگی با هماهنگی و همت پیکهای موتوری به دست مشتریان میرسد.

 

مامان هایی که در خانه رستوران هم دارند (تصاویر)http://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865644.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865645.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865648.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865647.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865649.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865650.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865652.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865651.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865653.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865655.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865657.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865658.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865661.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865662.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865664.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865668.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865670.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/11/4/1865673.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: