لحظه بیرون امدن مار از تخم (تصاویر)

مجله مراحم: اغلب مارها بوسیله تخمگذاری تولید مثل میکنند. تخم مارها بسیار سفت می باشد و حالت چرم مانند دارد بگونه ای که در برخی موارد نوزادان بدون کمک مادر نمی توانند از تخم بیرون بیایند. دلیل نرم بودن پوسته تخم آن است که مارهای ماده برای حفاظت از تخم ها اغلب آنها را در بدن خود تا هنگام تولد نوزادان نگاه می دارند.

 

لحظه تولد مار, مار, به دنیا امدن مار, زاییدن مار, بیرون امدن مار از تختم

لحظه تولد مار, مار, به دنیا امدن مار, زاییدن مار, بیرون امدن مار از تختم

لحظه تولد مار, مار, به دنیا امدن مار, زاییدن مار, بیرون امدن مار از تختم

لحظه تولد مار, مار, به دنیا امدن مار, زاییدن مار, بیرون امدن مار از تختم

لحظه تولد مار, مار, به دنیا امدن مار, زاییدن مار, بیرون امدن مار از تختم   

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: