حمله میمون ها به توریست ها در افریقا (تصاویر)

حمله میمون ها به توریست ها 

در مناطق توریستی در پارک های ملی آفریقا به شما هشدار داده خواهد شد که دراتومبیل را قفل کرده و پنجره را پایین ندهید.

این اخطار نه برای خطر حمله شیر ها است و نه حمله فیل ها. بلکه این اخطار برای جلوگیری از حمله بابون ها است. آنها با هوشی که دارند براحتی در اتومبیل را باز میکنند و فقط یک هدف دارند.

حمله میمون ها به گردشگران

دزدی، هدف اصلی بابون ها است. در یک چشم بهم زدن هر وسیله ای داخل اتومبیل بیابند سرقت میکنند. با توجه به حمله گروهی آنها در صورت گرفتار شدن مطمئن باشید هیچ چیز از وسایلتان برایتان باقی نخواهد ماند.

حمله میمون ها

حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها

حمله میمون ها به گردشگران

حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها

حمله میمون ها به گردشگران

حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها

حمله میمون ها به گردشگران

حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها
حمله میمون ها,حمله میمون ها به توریست ها

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: