واکنش بامزه میمون‌‌ها به دیدن دوربین عکاسی (تصاویر)

ذوق زدگی میمون‌‌ها از دیدن دوربین!

«آنوپ شاه» عکاس حیات وحش اندونزیایی، دوربین عکاسی خود را به محل زندگی میمونها در پارک حیات وحش سولاوسی در اندونزی برده و انجا قرار داده و با کنترل از راه دور از عکس العمل آنها در مقابل دوربین عکاسی کرده که تصاویر جالبی هم بدست آمده است.
 

واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی

 
ذوق زدگی میمونها از دیدن دوربین,واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی
ذوق زدگی میمونها از دیدن دوربین,واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی
ذوق زدگی میمونها از دیدن دوربین,واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی
ذوق زدگی میمونها از دیدن دوربین,واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی
ذوق زدگی میمونها از دیدن دوربین,واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی
ذوق زدگی میمونها از دیدن دوربین,واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی
ذوق زدگی میمونها از دیدن دوربین,واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی
ذوق زدگی میمونها از دیدن دوربین,واکنش میمون ها به دیدن دوربین عکاسی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: