مراسم ختم مادر جواد خیابانی (تصاویر)

مراسم ختم مادر جواد خیابانی در مهدیه ی شهر کرج برگزار شد.در حاشیه ی این مراسم، برخی از اهالی ورزش پیام های تسلیت خود را بیان کردند که در ادامه می آید.

تصاویر/چهره ها در مراسم ختم مادر جواد خیابانی

 

36

 

  16

 

 19

 

 23

 

42
39 44

 

 46

 

تصاویر/چهره ها در مراسم ختم مادر جواد خیابانی
تصاویر/چهره ها در مراسم ختم مادر جواد خیابانی

تصاویر/چهره ها در مراسم ختم مادر جواد خیابانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: