مرگ کوسه ای با لقمه بزرگتر از دهانش +تصاویر

تلاش یک کوسه برای بلعیدن لاک پشت دریایی بزرگ به مرگ او منجر شد.
 
مردم منطقه روستایی “اودونو”با یک پدیده عجیب در ساحل دریا روبروشدند. این پدیده عجیب لاشه یک کوسه عطیم الجثه بود که امواج دریا آن را نزدیک ساحل آورده بود. نکته عجیب درباره لاشه این کوشه لاک پشتی بود که میان آرواره‌های او قرار داشت.
 
مجله مراحم: به نظر می‌رسد این کوسه تلاش کرده است این لاک پشت دریایی بزرگ را ببلعد اما لقمه آنقدر بزرگ و سخت بوده که از دهان او پایین نرفته و همانجا گیرکرده است. کوسه نه توانسته او را قورت بدهد و نه بیرون بیاندازد و همین باعث مرگش شده است. 
 
(تصاویر) لقمۀ مرگ آورِ کوسه
(تصاویر) لقمۀ مرگ آورِ کوسه
(تصاویر) لقمۀ مرگ آورِ کوسه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: