فیلم جنگ خرگوش با مار برای نجات فرزندش

فیلم جنگ خرگوش با مار برای نجات فرزندش را در ادامه ببینید.

فیلم جنگ خرگوش با مار

مادر ، مادر است حتی اگر … باشد این جمله را حتما شنیده اید و زاد به گوشتان خورده که البته واقعا جمله زیبا و درستی هم هست حیوانات مادر هم از جان خودشان میگذرند تا فرزنداشان در رفاه باشند و کوچک ترین اسیبی به او نرسد.

دلسوزی مادر را همه ما میدانیم و نیازی به گفتن آن نیست.

یک خانواده اهل کالیفرنیا که در روستاهای این ایالت زندگی میکنند صحنه جالبی را در کنار خانه خود فیلمبرداری کرده اند.

یک خرگوش در کنار خانه انها لانه ساخته و فرزند خود را در انجا مراقبت میکند.

از بخت بد این خرگوش یک مار سیاه گرسنه لانه او را پیدا کرده و به دور فرزند خرگوش میپیچد تا او را خفه کند و سپس شروع به خوردنش نماید.

بعد از اینکه چند دقیقه به دور این خرگوش کوچک پیچیده و در حال خفه کردن او هست به یکباره مادر خرگوش سر میرسد و با او درگیر میشود.

جنگ خرگوش بالغ با مار گرسنه صورت میگیرد و صاحب مزرعه از این اتفاق طبیعت فیلمبرداری میکند.

در ادامه شما را به دیدن این ویدئو دعوت مینماییم.

فیلم جنگ خرگوش با مار

فیلم جنگ خرگوش با مار برای نجات فرزندش

فیلم جنگ خرگوش با مار برای نجات فرزندش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: