توت کیلو ۸ هزار تومانی که در خیابان ها تلف شده اند (تصاویر)

درختان توتی که در سطح شهر در معرض دود و گرد و غبار قرار دارند نسبت به جذب رسوبات و ریزگردها مستعد می باشد و بامصرف آن توسط همشهریان بعضا دچار مسمومیت می شوند.

 

 

 

درختان توت معابر سطح شهر میانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درختان توت در معابر شهر تهران

 

درختان توت در معابر شهر تهران

 

درختان توت در معابر شهر تهران

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: