تابوت یک مومیایی بعد از ۲۵۰۰ سال باز شد +تصاویر

دانشمندان تابوت یک مومیایی با قدمت ۲۵۰۰ سال را برای نخستین بار در دانشگاه شیکاگو باز کردند.
این مومیایی که متعلق به یک پسر ۱۴ ساله با قدمت ۲۵۰۰ سال است در کنار ۳۰ مومیایی دیگر در سال ۱۹۲۰ از مصر به این موزه آورده شده و در آنجا نگهداری می شد. این مومیایی در تابوتی که با طلا نقاشی شده به امریکا آورده شده است.
(تصاویر) تابوت مومیایی 2500ساله بازشدََ
(تصاویر) تابوت مومیایی 2500ساله بازشد
(تصاویر) تابوت مومیایی 2500ساله بازشد
(تصاویر) تابوت مومیایی 2500ساله بازشد
(تصاویر) تابوت مومیایی 2500ساله بازشد
(تصاویر) تابوت مومیایی 2500ساله بازشد
(تصاویر) تابوت مومیایی 2500ساله بازشد
(تصاویر) تابوت مومیایی 2500ساله بازشد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: