موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +تصاویر

شهر باستانی پمپئی در ایتالیای امروزی بر اثر یک حادثه ناگوار تبدیل به قبرستانی از انسان ها شد. در حادثه ی فروان آتشفشان کوه وزوو این شهر زیر ۴ تا ۶ متر گدازه های آتشفشانی و به مدت ۱۵۰۰ سال مدفون شد. در سال ۱۵۹۹ به صورت اتفاقی کشف شد و با جستجو های انجام شده اکنون تبدیل به موزه ای برای میلیون ها گردشگر ایتالیایی شده است. اجساد آدم هایی که در این حادثه مدفون شده بودند حالا تبدیل به جاذبه ای برای گردشگران شده است.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: