بازیگران فیلم ناهید در جشنواره فیلم کن (تصاویر)

فیلم ناهید ساخته آیدا پناهی بعنوان اولین کار او با بازی ساره بیات

و پزمان بازغی و نوید محمد زاده نماینده ایران در جشنواره کن ۲۰۱۵ میباشد

 

عکس آیدا پناهی و ساره بیات در جشنواره کن ۲۰۱۵

bazigaranir-cannes2015++++--(5)

 

 

عکس ساره بیات و نوید محمدزاده

عکس بازیگران ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۵ با فیلم ناهید,بازیگران فیلم ناهید در کن ۲۰۱۵,عکس جشنواره کن ۲۰۱۵,بازیگران ایرانی در فستیوال کن ۲۰۱۵,ساره بیات کن ۲۰۱۵,عکس ساره بیات در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس نوید محمدزاده در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس پژمان بازغی در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس آیدا پناهی در جشنواره کن ۲۰۱۵

 

 

 

عکس بازیگران ایرانی جشنواره کن با فیلم ناهید

عکس بازیگران ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۵ با فیلم ناهید,بازیگران فیلم ناهید در کن ۲۰۱۵,عکس جشنواره کن ۲۰۱۵,بازیگران ایرانی در فستیوال کن ۲۰۱۵,ساره بیات کن ۲۰۱۵,عکس ساره بیات در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس نوید محمدزاده در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس پژمان بازغی در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس آیدا پناهی در جشنواره کن ۲۰۱۵

 

 

نوید محمد زاده،ساره بیات،پژمان بازغی و آیدا پناهی در جشنواره کن ۲۰۱۵

عکس بازیگران ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۵ با فیلم ناهید,بازیگران فیلم ناهید در کن ۲۰۱۵,عکس جشنواره کن ۲۰۱۵,بازیگران ایرانی در فستیوال کن ۲۰۱۵,ساره بیات کن ۲۰۱۵,عکس ساره بیات در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس نوید محمدزاده در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس پژمان بازغی در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس آیدا پناهی در جشنواره کن ۲۰۱۵ عکس بازیگران ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۵ با فیلم ناهید,بازیگران فیلم ناهید در کن ۲۰۱۵,عکس جشنواره کن ۲۰۱۵,بازیگران ایرانی در فستیوال کن ۲۰۱۵,ساره بیات کن ۲۰۱۵,عکس ساره بیات در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس نوید محمدزاده در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس پژمان بازغی در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس آیدا پناهی در جشنواره کن ۲۰۱۵ عکس بازیگران ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۵ با فیلم ناهید,بازیگران فیلم ناهید در کن ۲۰۱۵,عکس جشنواره کن ۲۰۱۵,بازیگران ایرانی در فستیوال کن ۲۰۱۵,ساره بیات کن ۲۰۱۵,عکس ساره بیات در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس نوید محمدزاده در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس پژمان بازغی در جشنواره کن ۲۰۱۵,عکس آیدا پناهی در جشنواره کن ۲۰۱۵

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: