آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی و آموزش گام یه گام طراحی روی ناخن مدل ارتشی را ببینید

آموزش تصویری طراحی ناخن

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی,لاک مدل ارتشی

ابتدا زمینه ناخن را رنگ خاکی یا کرم رنگ میزنیم

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی,لاک مدل ارتشی

حالا با کمک ابزار طراحی ناخن داتینگ و لاک رنگ لجنی شکل های نامنظم  را روی ناخن پیاده کنید

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی,لاک مدل ارتشی

همچنین ببینید: ایده های پاییزی برای طراحی ناخن

دوباره همان اشکاله نامنظم و نزدیک به طرح ارتشی را با رنگ ماشی یا قهوه ای تکرار کنید

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی,لاک مدل ارتشی

این بار با کمک همان داتینگ و رنگ سبز پررنگی اینکارو را انجام دهید  اشکالی ندارد اگر رنگها به هم برخورد داشته باشند.

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی,لاک مدل ارتشی

و آخرین رنگ مورد نظر مشکی است که باید در این ترکیب استفاده شود،مشکی را نیز با کمک داتینگ و بصورت نامنظم روی ناخن کار کنید

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی,لاک مدل ارتشی

و در آخر وقتی لاکها خشک شدند با یک برق ناخن روی ناخن را جلا داده و طراحی را به اتمام رسانده اید.

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی,لاک مدل ارتشی

دقت کنید در هر مرحله اجازه دهید لاک خشک شده و سپس
رنگ بعدی را بکار ببرید؛تصویر پایین داتینگ را نشان میدهد که
از ابزارهای طراحی ناخن هستند اگر شما ابزار طراحی ناخن در
دسترستان نیست کافیست از سر سوزن ته گزد استفاده کنید
و یا با نوک خودکار یا سنجاق سر کمک بگیرید

آموزش تصویری طراحی ناخن مدل ارتشی,لاک مدل ارتشی

منبع

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: