تصاویری زیبا از روز ناسا

مجله مراحم: عکس روز ناسا به تصویری از یکی از مشهورترین سحابی‌های آسمان شب یعنی سحابی سراسب تعلق گرفته است. نام این سحابی به این خاطر است که چهرهٔ تیره‌ای از سر اسب در سحابی دیده می‌شود.

resized_1384624_595 copyresized_1384625_212 copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: