زایمان طبیعی یک زن در وسط خیابان +تصاویر

تصاویر زایمان در خیابان و زایمان طبیعی یک زن در وسط خیابان در شهر بیرمنگهام انگستان اتفاق جالبی بود که روز گذشته رخ داد.

تصاویر زایمان در خیابان

زن جوان بارداری که در هنگام خرید در خیابان به صورت ناگهانی درد زایمان به سراغ او می آید و از بدشانسی وی نوزادش در آن لحظه تصمیم میگیرد که متولد شود و این زن جوان و البته مردم یک خیابان را به زحمت بیاندازد.

زایمان در خیابانتصاویر زایمان در خیابان و زایمان طبیعی یک زن در وسط خیابان

زایمان طبیعی یک زن در وسط خیابان

این جوان جوان بعد از درد زایمان به روی زمین می افتد و شروع به داد و فریاد میکند و از مردم درخواست کمک میکند.

مردم هم وقتی متوجه وضعیت این زن میشوند برای کمک به او اقدام میکنند و با تهیه کردن چند پارچه از مغازه های اطراف ، دور او را میپوشانند تا این زن بتواند با خیال راحت وضع حمل کند.

زایمان در خیابانزایمان طبیعی یک زن در وسط خیابان,زایمان در خیابان

هر عابری که در این خیابان بود برای کمک به سراغ این زن امد و هر کسی به نوبه خود هر کمکی که از دستش بر می آمد با لبخند انجام میداد و منتظر رسیدن نیروهای امدادی و آمبولانس شدند.

هر چند زمان بدی برای زایمان در خیابان فرا رسیده بود ولی این شانس نصیبش شد که یکی از عابرین پرستار بود و به کمک وی امد و اقدامات لازم را برای زایمان فراهم نمود تا این زن دچار مشکل نشود.

تصاویر زایمان در خیابان و زایمان طبیعی یک زن در وسط خیابان

هنگامی که آمبولانس رسید فرزند هم به دنیا امده بود. مادر روی برانکارد حمل شد و نوزاد نورسیده به داخل امبولانس برده شد. یکی از شاهدان می گوید جلو فروشگاه داشتم می رفتم که دیدم عده زیادی دور خانمی جمع شده اند. در ابتدا فکر کردم معرکه گیری خیابانی است اما هنگامی که نزدیکتر رفتم دیدم خانمی زایمان کرده است.

زایمان در خیابانزایمان طبیعی یک زن در وسط خیابان,زایمان در خیابان

دخترش کنارش گذاشته شده بود. اثری از تجهیزات پزشکی نبود. افراد همه خوشحال بودند. اما جفت هنوز بیرون نیامده بود. البته مدت زیادی طول نکشید که امبولانس رسید.

زایمان طبیعی یک زن در وسط خیابان,زایمان در خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: