افکار منفی را هر شب جلوی درب بگذارید

 

????   اگر زباله های آشپزخانه را هر شب دم در نگذارید خانه شما بعد ازیک هفته قابل سکونت نخواهد بود حتی همسایه ها هم از کنار خانه شما نمی توانند بگذرند .
 حال فکرش را بکنید اگر آدم سالها کینه و خشم و افکار منفی و نا امیدی را در درون خود نگاه دارد چه بلایی بر سر خانه درونش می آید . حتی از کنار این آدم هم نمی توان رد شد چون احساس منفی خود را شدیدن به دیگران منتقل می کند .

???? پس بیایید هر شب افکار و احساسات منفی را از ذهنمان بیرون کرده و آن را جلوی درب در بین زباله ها بگذاریم تا ذهنمان نفس بکشد…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: