خداحافظ کاپیتان با تعصب…

مجله مراحم: خداحافظی جواد نکونام در شرایط اتفاق افتاد که به عقیده بسیار از کارشناس ها او هنوز با این میزان آمادگی اش، می توانست به بازی های ملی ادامه دهد. 

 

 

عکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملی

  

نکونام قصد داشت پیش از اینکه آمادگی اش را از دست بدهد از رقابت های ملی کنار بکشد و سرانجام مقابل سوئد این کار را کرد. نکته اینجاست که هیچکس از خداحافظی نکونام خبر نداشت و هیچ تدارکی هم برای این کار صورت نگرفته بود. کاپیتان تیم ملی حتی پس از پایان بازی هم سریعا به رختکن رفت و در آنجا هم حرفی از خداحافظی نزد اما پس از بازگشت تیم ملی به هتل، ناگهان خبر خداحافظی اش را اعلام کرد. کارلوس کروش هم سریعا به این خداحافظی واکنش نشان داد و او را بهترین کاپیتان در دوران مربیگری اش خواند. 

 

هنوز کسی از آینده نکونام خبر ندارد ولی شنیده می شود احتمال کناره گیری او از بازی های باشگاهی هم در پایان فصل زیاد خواهد بود. کاپیتان تیم ملی قصد دارد پس از اتمام دوران بازیگری اش به صورت جدی کار مربیگری را با حضور در کلاس های پیشرفته آغاز کند اما فعلا همچنان به بازی های باشگاهی فکر می کند.

 

عکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملیعکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملی

 

 

عکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملیعکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملی عکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملی عکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملی عکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملیعکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملیعکس های جواد نکونام , اشک های جواد نکونام برای خداحافظی , اشک های جواد نکونام , عصبانیت جواد نکونام , عکس گریه جواد نکونام , تصاویر جواد نکونام , کاپیتان جواد نکونام , عکس تعصب جواد نکونام , همسر جواد نکونام , زن جواد نکونام , خداحافظ کاپیتان جواد نکونام , عکس های خداحافظی جواد نکونام از تیم ملی

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: