تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش (تصاویر)

تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش در نوع خود جالب است آنها نصف شب به ساحل میروند و شن ها را تا عمق ۳۵ سانتیمتر کنار میزنند و سپس در انجا تخمگذاری میکنند و سپس شن ها را روی تخم میریزند تا کسی انها را نبیند.

مسئلان محیط زیست برای بررسی و سرشماری لاک پشت ها ساحل کیش به سراغ آنها رفته است.

همچنین: لاکپشت با غیرتی که اجازه نداد از جفت گیری‌اش فیلم بگیرند

لاک پشت ها برای تخمگذاری، شب هنگام به سواحل ماسه ای می آیند و به کمک باله های عقبی لانه ای به عمق تقریبی ۳۵ سانتی متر حفر می کنند و پس از تخم گذاری روی آن را با ماسه های موجود در ساحل می پوشانند.

تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش

تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش

تصاویر جالب از تخمگذاری لاک پشت ها در سواحل کیش

تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش

تصاویر جالب از تخمگذاری لاک پشت ها در سواحل کیش

تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش

تصاویر جالب از تخمگذاری لاک پشت ها در سواحل کیش

تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش

تصاویر جالب از تخمگذاری لاک پشت ها در سواحل کیش

تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش

تصاویر جالب از تخمگذاری لاک پشت ها در سواحل کیش

تخم گذاری لاک پشت ها در جزیر کیش

تصاویر جالب از تخمگذاری لاک پشت ها در سواحل کیش

تصاویری دیدنی از  تخمگذاری لاک پشت ها در سواحل کیش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: