تصاویر اتوبوس جدید یگان ویژه

صبحگاه مشترک یگان ویژه نیروی انتظامی امروز در محل ستاد فرماندهی برگزار شد.

عکس: رونمایی از اتوبوس جدید یگان ویژه
عکس: رونمایی از اتوبوس جدید یگان ویژه

عکس: رونمایی از اتوبوس جدید یگان ویژه

عکس: رونمایی از اتوبوس جدید یگان ویژه

عکس: رونمایی از اتوبوس جدید یگان ویژه

عکس: رونمایی از اتوبوس جدید یگان ویژه

عکس: رونمایی از اتوبوس جدید یگان ویژه

عکس: رونمایی از اتوبوس جدید یگان ویژه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: