مکانی برای اعتراض

مکانی برای اعتراض , در شورای شهر تهران تصمیم گرفته شد مکانی برای اعتراض های غیر مسلحانه تخصیص دهند. با تصویب طرح «الزام شهرداری به …

ادامه نوشته »